Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 5-6. szám

Füst Milán: Ákoska

Ballada néhány jelenetben

Személyek:

Braun Félix, valaha gabonakereskedő, 56 éves

A felesége, született Szabó Mária, 37 éves.

Ákoska, gyermekük, 6 éves.

Krisztina, az asszony unokahúga.

Történt 1894-ben Budapesten.

A szegénység egyetlen szobája. Nyomorult bútorok: egy asztal közben, satnya székekkel. Petróleumlámpa, itt-ott néhány jobb bútordarab: egy finomabb pohárszék s azon egy szép, de törött porcelánváza. Az egyik rozoga széken egy öreg takaró, amely valaha szép lehetett. A szoba jobb hátterében takaréktűzhely - ebben tűz ég, rajta lábasok. A bal háttérben az ágy megvetve. Baloldalt pamlag. Ákoska az asztalon ül levetkőztetve - az anyja vetkőzteti. - Este van.

 

Első jelenet

Második jelenet

Harmadik jelenet

Negyedik jelenet

Ötödik jelenet

Hatodik jelenet

Hetedik jelenet

Nyolcadik jelenet.