Nyugat · / · 1925 · / · 1925. 2. szám · / · Kis antológia

Kis antológia
Malmosi László: Este

Az este ránklopózik észrevétlen
a dús majorba indul két szekér,
a sarkon két asszony megáll most tétlen
s kendőjét rántva traccsolgat, beszél.

Nyilt ablaknál zongora hangicsálgat,
üveggel boltba kisleány szalad,
kis ablakban halk világosság támad,
cselédek állnak egy kapú alatt.

Parasztlegény ballag vállán kaszával
haza munkából, most villanytelep
motorja kezd kattogni, vakkan távol
kuvasz, konyhában krumpli héját hántják,
sürübben térnek otthonukba emberek,
s az uccákon kigyúlnak már a lámpák.