Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 24. szám · / · Figyelő

Halász Gyula: Kanadától Panamáig
Pásztor Árpád új könyve

Nemrégiben jelent meg Pásztor Árpád regénye New Yorkról. Abból a fajtából való regény ez, amit tájregénynek nevezhetnénk. Az angol irodalom gazdag ilyenekben. Valami külön zamata van ezeknek a könyveknek: a távolság, messze országok és népek izgató romantikája tapad hozzájuk.

Ha a New York földrajzi levegőjű regény, Pásztor Árpádnak, A Hat Világrész sorozatában megjelent új könyve regényes levegőjű földrajz. Ha a regénynek nem ártott a táj levegője, amelybe beleállította a cselekményt a szerző: útleírásnak külön értéke az a regényes íz, amely elválaszthatatlan Pásztor Árpád minden írásától.

Nem abban "regényes", mintha valószínűtlenül hatna - ellenkezőleg: abban, hogy beleéljük magunkat a történetbe, előttünk pereg le minden esemény, szemünk láttára szökik a magasba az épülő felhőkarcoló, készül el a New York Times reggeli száma, kavarog a "kínai város" éjszakája.

Lelkes, meleg könyv, kicsap belőle világlátott írójának szeretete tárgya iránt - és ez a tárgy több, mint Amerika: az egész világ. Maga az Élet, amely hatalmas hullámokban hömpölyög szakadatlanul, és tovairamlik, akár belevetjük magunkat a sodrába, akár csak a part fokáról bámulunk szédülten beléje.

Egymás mellé rakott képek, élmények, hangulatok, jelenetek színes kaleidoszkópja ez a könyv, öt amerikai utazás gazdag emlékei kavarognak benne. A könyv legelső dátuma 1908, a legutolsó 1924. augusztus 7. Az újabb évszámok a túlnyomók. Ami részlet akad benne korábbi útjaiból, külön gazdagsága a kötetnek, mert módot nyújt az összehasonlításra. Amerika fiatal ország. A fiatalok életében tizenhat év nagy idő. Mélységben tizenhat évgyűrű. Széltében akkora körök, amekkorák New York, Niagara, San Francisco, Florida, Kuba és Panama körül rajzolhatók - Kanadától Panamáig. Zsongó, eleven föl-fölvillanása a tükörnek - hol ezt, hol azt a képet villantja elénk, megmutatja és feledhetetlenül belénk edzi, miképp tükröződik az élet egy világos, okos főben, egészségesen, erőteljesen dobogó szívben, amely ráadásul - költő szíve.