Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 21-22. szám · / · Kovács Mária: Éjszakák

Kovács Mária: Éjszakák
I.

Hegedűk sikoltottak hozzád
s a hangok himes uszálya végigsodorgatta lépcsőid márványát
és hódoló seregek csodálták elérhetetlen aranyaidat.

Orgonák zúgták panaszaikat hozzád
és zsolozsmás követeik mint összebútt nyáj felleges tájakon
megkerülgették felséges kegyeid.

És útra kél feléd hányszor az ének!
bús, megvert szivek sirámos éneke
s elátkozott lelkek borús mély kórusa.

És tilinkó danája kankalinos réten
ha édesbús szerelmét ríjja a pásztor
sóhaja báránykáit küldve úratyja egy jó szaváért.

De megállok én előtted szótlanúl az éjszakában.

Virrasztó két szememben megmutatom az életem néked
s hollószárnyakkal verdesi trónusod köveit a vád.