Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 18. szám · / · Figyelő · / · Babits Mihály: Ostromolják a várost

Hevesy Iván: Bor Pál szobrai és képei

Párizsi nagy sikerei után most az Ernst Múzeum kiállításán mutatkozott be Bor Pál szép és jelentős gyűjteménnyel, kis bronzszobrokkal, két teremnyi grafikával és olajképeivel.

Bor Pál alkotó erejét elsősorban nagy tudatossága és a munkájának erős intellektuális ellenőrzése jellemzik. Ez az erős tudatossága, amely sokszor spekulatív módszerekig fokozódik, sokproblémájú művésszé teszik. De minden képzőművészeti problémája között talán a legjobban foglalkoztatja a mozgás visszaadása. Ezt kereste két évvel ezelőtt kiadott kőrajzsorozatában és ennek adja most újabb eredményeit néhány új és szellemes változatban. Mozgásproblémáit szobraiban érleli meg nemcsak azért, mert azok elemi és egyúttal teljesen térbeli lehetőségek, hanem azért, mert ő a mozgást nem csupán jelezni akarja a lendületekben, hanem a formaelemeknek egymáshoz kötésében a formák mozgását, dinamikus mozgalmasságát akarja megéreztetni. A grafikai lapokon keresztül történik a feladat teljes megoldásig való fejlesztése, amelynek eredményét egy nagyobb olajképe jelzi: aktok domboldalon.

A mozgásábrázolás centrális problémáján kívül alig van olyan kérdése az újabb piktúrának, amely ne foglalkoztatná Bor Pál művészi fantáziáját. Megtaláljuk régebbi dátumú munkái között a Cézanne-utáni realisztikus festés továbbfejlesztési stádiumait, a képek újabb többségét azonban a realizmussal való teljes szakítás, a dekoratív és monumentális összefoglalásokra való törekvés jellemzi. Piktúrájának ilyen irányú fejlődése művészetének legösztönösebb megnyilvánulása. A dekorativitás problémáin belül viszont megint nagyon sok változatot tud keresni és találni. Sokszor kétféle törekvésének szintéziseképpen a mozgás dekorativitását teremti meg néhány egyszerű, erőteljes lendületből. Sok esetben azonban a nyugodt nagy foltok harmóniáit, monumentális felépítését keresi, és e felépítésen belül gyakran a szimbolikus előadásmódot. Néhány esetben, különösen misztikus hatású Pietájában, nem elégszik meg a színek ornamentális összehangolásával, hanem azok érzelmi tartalmának expresszív kimélyítésére törekszik.

Általában, ha az új lehetőségek szempontjából tesszük mérlegre Bor Pál mai eredményeit, le lehet szögeznünk, hogy minden eszközében készen áll ahhoz, hogy benne az új idealisztikus piktúrának alaplehetőségei valósuljanak meg.