Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 18. szám · / · Figyelő · / · Babits Mihály: Ostromolják a várost · / · Kárpáti Aurél: A Karamazov testvérek

Kárpáti Aurél: A Karamazov testvérek
- A Nemzeti Színház bemutatója -
1.

Csonka hitvallás. A végső konzekvenciák levonása nélkül való, mint minden Dosztojevszkij-kinyilatkoztatás. Viharos vallomástétel a Szenvedés mindenhatósága, örökkévalósága és szentsége előtt - megváltás nélkül. Credo, quia absurdum, de aztán nincs tovább. Megkap, felizgat és elragad. Ám élni: nehéz vele. Talán lehetetlen is. Hiszen az út vége ködbe vész a próféta csudálatos mélyre és messzire látó szeme előtt. Mi következik Raszkolnyikov Szibériája után? Milyen az a világ, amelybe Aljosa, a legkisebb, a "krisztusi" Karamazov indul? Ezt már nem mutatta meg a szent Nyavalyatörős. Nem akarta, vagy nem tudta? Tíz kérdőjel is kevés lenne itt.

És a Karamazov testvérek irtózatos, sűrítetten terjengős, mamut-regénye mégis legvilágosabb foglalata, legrendszeresebb summája az egész Dosztojevszkijnek. Mindannak, amiben ez a különös ember hitt, amit akart s ami után sóvárgott. Csonkán is érthetően adja a legoroszabb zseni konfesszióját, amelyben, félszáz év óta, Európa megszokta a krisztusi rokonság keresését. Pedig a dosztojevszkizmusnak és a krisztianizmusnak kevés köze van egymáshoz, azontúl, hogy mindkettő szükségszerűen vezet a Golgotához.

Krisztus a szeretet, a bűnbocsánat hirdetője, Dosztojevszkij a szenvedésé, a részvété. A názáreti a tékozlásból megtérő fiút öleli magához, s a megtisztulást kereső Magdolnát áldja meg. Mindig annak nyújtja kezét, aki már kifelé jön a bűnből. Dosztojevszkij gyilkos diákja leborul a világ szenvedése előtt, titokzatos sztarece pedig Karamazov Mitya előtt, aki a bűn felé indul. Krisztus felemel, Dosztojevszkij sajnál. Amaz istenibb, ez emberibb. Az emberi közelebb van hozzánk, de megváltást nem hoz.

Dosztojevszkij egyetlen bűnös hősét sem tudja megváltani. Csak ígéri nekik a megváltást, mint az ószövetség zord prófétái. Elkésett próféta, s mint ilyen, talán hiábavaló. De művész is. Költő. S mint ilyen: jövőbe világító, örök fárosz.