Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 18. szám · / · Figyelő · / · Babits Mihály: Ostromolják a várost

Babits Mihály: Ostromolják a várost
- Pintér Ferenc könyve -
6.

És mindebből már következik az is, hogy ez a "mondanivaló", ami "fő", és ami a művészt minden külsőségével együtt teszi és determinálja, sokkal komplikáltabb és finomabb, semhogy itt prózai szavakban egyszerűen meg lehetne jelölni: mert az maga a költő, az ember, s egész attitűdje a világgal, a korral s avval az Istennel szemben, ki a világ és minden korok mögött áll. Emellett keveset számítanak a szavakban kifejthető politikai vagy filozofikus eszmék, noha az utóbbiak mélyek és finomak, s az előbbiek is kellő magasról nézik e magyar glóbusz szomorú dolgait. Az idők szelei nagyon összevisszák, de minden arra vall, hogy Pintér becsületes előrenézéssel, s mégis szilárd lábvetéssel (e jó magyar földön) meg tud állni, sőt tán haladni is fog e szelek közt. Merre fog haladni és meddig fog jutni? ki mondja meg? Egy bizonyos: ennek az új s valószínűen fiatal magyar költőnek mély és érett hangja van.