Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 13-14. szám · / · Kovács Mária: Éjszakák

Kovács Mária: Éjszakák
1.

Veritékkel öntözött útját béketűrőknek
világtalan útját lehúnyt szemeknek
jajtalan földjét, éjszakáját

én taposom sebzett talpakon fekete göröngyét
és megdőlve előre ziháló mellel
pergetem őrlöm valaki fölös búzáját.

S míg pereg a szem
és szakadó inaim fölött száguldó napok perceit veri az ér
lankadt fejemet fölemelem

és láng fut leernyedt pilláim alá
mert messze csillagos mezőkön látlak.