Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 11. szám

Kelecsényi Gabriella: Vendégköszöntő

Köszöntelek, mélázó arcú bánat,
Ó te mindig egy vendég portámon,
Finom halk szavad, rejtett mosolyod,
Jól ápolt, sápadt kezedet köszöntöm.

Köszöntelek Gond, mord arcú, mogorva
Vén filozofus, betűrengeteg,
Számoszlopok, kiszikkadt fóliánsok
Dohos parfümje szálldos körüled.

Köszöntelek jó sisakrengető
Kemény páncélos, bősz vitéz, Harag,
Sötét rostélyod zordon ablakán
Két tüzes vulkán, szemed rám ragyog.

És köszöntelek téged jó bohócom,
Pierrot sapkás, lisztes arcú pajtás,
Könnyelmüség, ó rossz tanácsadó,
De kedves testvér, egy testvér szivemmel.

Köszönt királyi ékű asztalom,
Köszönt a serleg: nézzétek, a gyöngye
Szikrázva habzik: ó, szent vacsora,
A szívem vére, igyátok, tiétek...