Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 8-9. szám

A Nyugat hírei

Székely Aladár fényképész úr 500.000 koronát küldött hozzánk az Ady-síremlék javára. Az összeget a síremlék-bizottság rendelkezési helyére juttatta.