Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 8-9. szám · / · Figyelő · / · Kürti Pál: Kettős bemutató a Vígszínházban

Szép Ernő: Bródy László, Poéta

Az ifjúság changeant-színű zászlaja van ebbe a meleg kis dombba ütve, a Bródy László szívébe. Öt íves füzetet adott Bródy László, a címe Huszonötödik utca, (Huszonöt esztendőt jelent.)

Ezt a sovány növénygyűjteményt is tisztelettel veszem ebben a mai világban. De sok ez az ötven egynéhány vers is, de szép dolog, de meglepő valami!

Ezt a fiú-testet Európa meghurcolta a prostituáló harctereken, most meg hivatalnokéletet űz az induló poéta. Sem a hitetlen nyomorúság nem nyöszörög a versei közt, sem a gyilkosság és a halál rejtvénye nem őrjöng a könyvében. Az eredeti polgár ifjúkor szeleit, esőit, ködeit, felhőzeteit, melegeit, sziromszíneit kapja itt megint az ember.

Kritizálni nincsen gusztusom, illendő ismertetésre nincs érkezésem. Ez a békés, kultúrált élet poétája, legmélyebben a saját adataitól hatódik meg, napja a szerelmes boldogság, holdja a csalódás, az elhagyatottság. Születésnapja október 4, úgy szerepel a lírikus könyvben egy versben, hogy az ember érzi, igen, hogy innen datálódik a világteremtés. Azt mondja, hogy: "A nagy hegyek között visszhangzik életem". Ugye látni, hallani, érteni az embert, a földnek olyan csodálatos becses, szenvedő, határtalan lakóját? Van ebben a Bródy László féle füzetben jó egynéhány ilyen föleszmélt, érvényes, százszázalékos szép dolog. S van sok édes kedvesség ezekben az ifjú sorokban, hogy az ember a maga csöndjében olvasván a verset, elmosolyodik a jó érzéstől, s szívére könnycseppek esnek a múltból, még melegek.

Mikor elébe ül a papírosnak, nagyon el kell hogy felejtse Ady Endrét, meg Mindenki Mást, most még zavarják a saját maga ízeit, fogalmait. És aztán meg kell jól forgassa a magyar szót a szájában, a magyar nyelvet, a népdalok magyar nyelvét, a szegény emberek nyelvét, a magyar nyelvet, a költészet nyelvét. Hiszen ráér még. Tudom akkor jó poéta lesz ez a Bródy László.

Remélem nem vétettem nagyot a büszkesége ellen, kedves barátom, evvel a pár köteles szavammal. Fájna, ha fájdalmat is szereztem volna, mikor csak azon kellett lennem, hogy megköszönjem Önnek, a züllött világba ajándékba ejtett hites verseit.