Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 6. szám · / · Figyelő

Lengyel Géza: "Ars Una"

Nem is olyan régen nagy örömmel üdvözöltük ugyanezen a helyen Elek Artúrnak Műbarát című kitűnő művészeti folyóiratát. A lap választékos ízlése, egy kis kör elismerésén kívül azzal a következménnyel is járt, hogy az olvasók nagyobb tömegeinek érdeklődését nem tudta felkelteni s megjelenését kénytelen volt beszüntetni. Nagy vesztesége ez a magyar művészeti irodalomnak. S ezt a veszteséget nem lehet elhallgatni, mikor hírt akarunk adni az Ars una, a legfrissebb s most egyetlen művészeti szemle megindulásáról. Eddig megjelent számainak tanulsága szerint az időközben megszűnt folyóiratot teljesen pótolja, épp olyan kényesen válogatja meg tanulmányait, mint a Műbarát, kiállítása, külseje, papírja, képanyaga elsőrangú. Szempontjai tisztán artisztikusak, sem művészi divathoz, sem irányokhoz nem alkalmazkodnak. Azt kell tehát kérdeznünk, ha őszinték akarunk lenni, nem fogja-e kitűnő kvalitásaival még szűkebbre szorítani barátainak körét s annál szűkebbre, minél inkább tartja a nívót? Mi volna a teendő, hogy ez a nobilis, tartalmas, kultúréletünk teljességét dokumentáló szemle ne jusson elődeinek sorsára? Kétségen kívül el volna képzelhető előadási módjának, tanulmány-anyagának kevésbé exkluzív s inkább felvilágosító, informatív, tehát nagyobb hallgatósághoz szóló jellege. Bizonyos, hogy minél gyakrabban időzik olyan részleteknél, amelyek kellő értékelése a múzeumok dolgozószobáin kívül alig lehetséges, annál inkább számolnia kell azzal, hogy ilyen közleményei egészen minimális számú érdeklődővel tartanak kontaktust. Tisztában kell lennünk azonban azzal is, hogy a művészi munkának inkább népszerűsítésre törekvő tolmácsolása jóhiszemű s megalkuvástól ment szándékot feltételezve - semmivel több megértésre nem számíthat, mint az a művészeti irodalom, amely inkább a szakemberekhez szól. Még a béke idejében is nehéz küzdelmet folytattak az artisztikus programmal induló folyóiratok s az Ars una megindítói igen jól tudják, milyen nagy feladat megoldására vállalkoztak. A szerkesztők a feladat rájuk eső részét kifogástalanul teljesítették. Szemléjük a művészi élet legkülönbözőbb jelenségeivel foglalkozik, megkezdette a művészeti irodalom annyira szükséges kritikai áttekintését, nyilvánosságot adott művészeknek és íróknak, akik a mai viszonyok között egyébként lélegzethez is alig juthattak. Beváltva címébe foglalt programját, rangsorolás nélkül egyforma megbecsüléssel foglalkozik a művészi alkotás minden megnyilvánulásával, bármilyen anyag és eszköz segítségével ment is végbe. Az Ars una megérdemli, hogy a sors is kegyes legyen hozzá s biztosítsa termékeny munkájának zavartalanságát. A kitűnő folyóirat szerkesztője Pogány Kálmán, megrendelhető VI. Felsőerdősor 31. szám alatt.