Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 1. szám · / · Figyelő · / · Földi Mihály: Georg Kaiser-divat és a "Tűz az operaház"-ban

Földi Mihály: Georg Kaiser-divat és a "Tűz az operaház"-ban
3.

A "Tűzvész az Operában", melyet most Forgács Rózsi kamaraszínháza mutatott be, Kaiser rafinált erotikus művei közül való. Testvére a "Frauenopfer"-nek. A színpadi "Mache" mindkettőben éles, erős, kiszámított: néhány óra alatt pereg le a játék, melyet négy ember bonyolít. Egyik háttér a párizsi operaház borzalmas pusztulása, a másik a rokokó összeomló társadalma. Téma: a férfi-féltékenység, melyet Kaiser a tébolyig fokoz s amelyet végül tragikusan megaláz a testével hűtlenkedő nő lelki nagysága. Kaisernek talán legfontosabb volt ez a végső akkord, a női lélek szárnyaló felemelkedése s a féltékeny férfi porbahullása, ám itt is a szekszualitás perverz szakadékain át vezet az út. A testi féltékenységnek e polgári konvulzió után úgy hat az etikus pointe, mint a kultúrált kötelességérzetnek valami függeléke, némi magasabb rendű irodalmi kokettéria. Túlságosan rövid és vázlatos az erény rajza ahhoz, hogy hatása át tudjon törni a buja ecsettel rajzolt szekszuális bűnön.

Az erotikum bolyongása ez a darab a pszichológia rejtett útjain. Megértéséhez raffináltság, élvezéséhez polgári dekadencia kell, túlságosan egyéni ahhoz, hogy általános drámai érvényű lehessen s ezért hat - témája és hangulata miatt - inkább lírai versnek, novellának, balladának még a hatásosan, sokszor ragyogó technikával felépített színpadi kompozícióból is. Mert kompozíciónak elsőrangú, kemény, hatásra törő munka, s kétségtelen nagy érdeme, hogy ebben a tömör kompozícióban érdekesen és színpadiasan tudja kifejezni raffinált lelki folyamatait.