Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 1. szám · / · Figyelő · / · Földi Mihály: Georg Kaiser-divat és a "Tűz az operaház"-ban

Földi Mihály: Georg Kaiser-divat és a "Tűz az operaház"-ban
1.

Németországban lassan tűnt fel s problémává nőtt, nálunk hirtelen bukkant elő az ismeretlenségből és divattá vált. Nem mindennapi divattá. Nincs meg benne egy Lehár- vagy Fall-operett édes népszerűsége, Shakespeare hagyományos és sokszor értékeket pótló, sokszor csak tehetetlenséggel magyarázható kultusza, Csehov korhangulata, Madách színes és itt-ott mély bölcsessége. A Kaiser-divat egészen mai és budapesti. Tüzét fiatal írók és színészek élesztik, akik kívülről keresik azt az újat, ami jogos jogosultságukat igazolja s körülüli az a közönség, amely valami újat vár, keres, áhítoz és jobb híján elfogadja, félig-meddig eltűri újnak, érdekesnek azt a régit és problematikusat, amelyet rokonszenves kezdeményezők eléje visznek. Van ebben a divatban, amely hol itt, hol ott dob színpadra egy-egy Kaiser-darabot, valami pótszer-szerű táplálék és fáradt gesztus, érezni még a tegnap homályát s a holnap észrevétlen elmúlását.