Nyugat · / · 1924 · / · 1924. 1. szám

Kosztolányi Dezső: Kerr Alfréd útirajzai

Kerr Alfrédnek utóbb négy kötet útirajza jelent meg. Az első New Yorkról és Londonról szól. Véleménye az, hogy Amerika nem lelketlen. Ez a titáni élet külső arányaival vonzza őt. Amerre jár, a mennydörgő sugárutakon, földalatti vasutakon, vendégfogadók villanytól sustorgó gócaiban egy még ki nem alakult mítosz rejtélyét betűzi, mely ma, új voltában, talán köznapinak rémlik, de ő már sejti, hogy pár száz év múlva mi lehet belőle. Második könyve: "A világ verőfényben", sokkal fontossabb, reá nézve leginkább jellemző. Naplójegyzetek útjairól, kezdve a norvég fjordoktól a görög szigetekig és egyiptomi sivatagig. Franciaországban találja meg az athéni kecsességet. Harmadik munkája spanyol kóborlásairól számol be. Szép címe: "Ó Spanyolország!" Itt könyveiről való benyomásait közlöm, sietősen papírra vetve, töredékesen, káté-alakban s mindössze az a célom, hogy vezessem az olvasót az ő világában, mint ahogy ő kalauzolt engem a világ körül és megszerettessem vele könyveit, mint ahogy ő megszerettette velem az életet.

 

Az élmény lélektana.

Csupa magánügy.

Inge.

Az útitársról.

Mit szeret?

Állatok és lángelmék.

Titka.

Modorosság.

Még pár szó.