Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 23. szám

Nagy Zoltán: A dzsungel

Pszt! Csend! Vigyázz! Ne moccanj! Zörrenő
Bogát kerüld az áruló harasztnak!
Csak semmi zaj! Mert bujva les reád
S szivedre ugrik kérges fák mögül
Az Emlék, mint a tigris, nesztelen...

Lábujjhegyen osonj tovább, tovább,
Bolyongván itt a Dolgok Dzsungelében
Egy cél felé, amelyről mit se tud
Se ész, se szív, se vágy, se sejtelem,
(Tán álmodott embernek álma csak...)

Ó bús vadon! Kövek, utak, mezők,
Szándékok, célok, lengő fellegek,
Kavargó fények s felgomolygó árnyak
Zűrös zavarja! Hangok tömkelegje!
Bánat, szeszély, száz terv, vágy, akarat,
Eszmék s rögeszmék titkos szövevénye,
Ó rejtelem! S kik mindet együvé,
Egy ős bozóttá fonjátok futó
Indáitok kioldhatlan bogával:
Ó jaj, ezernyi titkos szerelem!

- A bambusz zörren! Villanó szemek
Lobbannak el a bokrok éjjelében...
Száz tüske szúr, galy visszacsap, lebúvó
Liánok vetnek hurkot lépteidnek...
És mit tudod hol, s mit tudod, mikor,
Orditja fel az ős bozótnak csendjét
A búvó párduc s nyitja karmait
Szivedre s ugrik, mielőtt a jaj
Rebbenve, mint a megriadt madár...

Csak csend! Vigyázz! Ne moccanj! Ott leselg
Minden bokor mögött a búvó Emlék,
Emléke annak, mire nincs szavad...

S ó jaj az álom! Jaj ha süppedő
Zsombékján szökken, hajt, kilombosúl
Egy perc alatt zúgó pagony sötétje
S vonagló indát hajt a félelem
S nemsejtett magból, tüskés terebély,
Torz gondolat bogáncsa teljesül
S mérges virágát ringatja ezer
Kígyózó ágán poklok szenvedélye!

Lábad, karod kötözve iszalag,
Mozdulnál s nézed: kuszva gyürüzik
Feléd a Kígyó s bűvölőn mered
Rád tüzszemének baljós két rubintja...

Kerüld az álmot! Mert ki véd, ki véd,
Ha jő a kígyó fülledt sűrújében
S szivós folyondár fogja tagjaid!

Lábujjhegyen osonj tovább, tovább,
A Dolgok ős, rejtelmes vadonában,
Mint óvatos, vad indián, kit üz
Fehér vadászok felbőszült csapatja
S galyreccsenésre meg-megáll, figyel,
A földet kémli és szelet szagol
- Fakó, sovány arcán, sötét szemében
Dűh, megvetés és félelem lobog -
S a sűrüségben úgy oson tovább
S oly nesztelen, mint tolla leng fején...

Csak csend! Vigyázz! Ne moccanj! Ott leselg
Minden bokor mögött a buvó Emlék,
Emléke annak, mire nincs szavad

S ha majd elérsz a messze sivatagba
S az alkony fent mint másik pusztaság
Bámul le rád: ó rakj tüzet az árnyak
Kéklő fenyérén s mig a füstje száll,
Feküdj le s várd be békén sorsodat,
S álomra ébredsz s felrémlik a Dolgok
Igazi képe tört szemedben: Káosz!
S a messzi buckák közt ha jő feléd
Az Emlék, mint kóborgó oroszlán:
Te már nem bánod! Perzselő lehét
Torkának már nem érzed arcodon!
Már rejtve vagy! S nem látod, mint lobog
A forró szélben sárga dús sörénye...