Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 22. szám

A NYUGAT HÍREI

Ady-ünnep lesz a Vígszinházban f. hó 18-án vasárnap d. e. ˝11 órakor Ady Endre síremléke javára, Osvát Ernő rendezésében. Az emlékünnep műsora a következő: 1. Móricz Zsigmond: Adyról. 2. Schöpflin Aladár. Első találkozásom Ady Endrével. 3. Ódry Árpád: Két Ady-vers. 4. Szini Gyula: Ady és a népdal. 5. Révész Béla: "Éli, éli...“ 6. Rippl-Rónai József: Ady szemei. 7. Bartók Béla: a) Este a székelyeknél, b) Két parasztdal, c) Két siratóének, d) Román tánc. (Szünet.) 8. Babits Mihály: Emlékezés Adyra. 9. Basilides Mária: Bartók-Kodály-Ady-dalok. Kiséri: Bartók Béla. 10. Gellért Oszkár: Találkozások Vele. 11. Fenyő Miksa: Emlék. 12. Góthné Kertész Ella: Két Ady-vers. 13. Kosztolányi Dezső: Legenda. 14. Varsányi Irén: Ady-versek.