Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 21. szám

Árkádia

(Írják: a Nyugat munkatársai.)

"Csokonai síriratára nézve Kazinczynak az volt a véleménye, hogy a sírkőre név és dátum után csak ez az egy mondás vésessék:

Árkádiában éltem én is.

ami annyit jelent: "Művész valék, s boldogul éltem a művészi szép élet szférájában." A debreczeni írók azonban felháborodtak ezen a sírfeliraton. Ők t.i. azt olvasták Calepinusból, hogy "Árkádia földje igen derék marhalegelő, kivált - szamaraknak."

(A magyar irodalom történetéből.)

 

Kisfaludy Sándor regéi.

Edény és irodalomtörténet.