Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 21. szám · / · Pikler J. Gyula: A pénz vásárlóereje és az infláció

Pikler J. Gyula: A pénz vásárlóereje és az infláció [+]
XI.

Feltéve azonban, hogy mindazok, amiket kifejtettünk és megállapítani próbáltunk, helyesek és helytállók, még mindig fennmarad az a kérdés, amelyet gyakran hallani a hivatalos hamispénz-gyártás elleni tiltakozásokkal szemben, az a kérdés, hogy mit tegyen a kormányzat, ha bevételei elégtelenek és kiadásai nagyok és hogy általában mit tegyen a kormányzat hirtelen és nagyméretű szükségleteknek, mint pl. egy háborúnak a felmerülése esetén?

Ami a kérdés első részét illeti, az egyenesen erkölcstelen. Ugyanezzel a kérdéssel felelhetne ugyanis a közvádlónak egy olyan magánegyén is, aki a bevételeivel nem tudta fedezni a kiadásait és aki ezért pénzhamisításra adta magát! Ne felelje erre senki azt, hogy más a magánmorál és más az állam erkölcse. A morálnak ez a kétfélesége, az, hogy más erkölcsi mértékkel méretnek a kormányzóknak, mint a kormányzottaknak a tettei, a legvészesebb és a legerkölcstelenebb jelensége a társadalmi életnek. Kétféle erkölcs közül vagy az egyik rossz, vagy mind a kettő rossz, de nem lehet mind a kettő jó és semmi nem demoralizálja úgy a kormányzottakat, mint az államnak, illetve mint a kormányzóknak ez a másféle, a tőlük (a kormányzottaktól) követelttel homlokegyenest ellenkező erkölcse.

Ebben a válaszban benne fekszik a válasz a kérdés második részére is. A válasz a kérdés e részére is nagyon egyszerű, nagyon becsületes és nagyon brutális. Hirtelen és nagyméretű rendkívüli szükségletek esetén nyúljon a kormányzat bármilyen erőszakos, de nyílt és bevallott eszközökhöz, mint ezt az angol kormányzat tette a háború folyamán a, nagy egyenes adókhoz, vagyondézsmákhoz, kölcsönökhöz és kényszerkölcsönökhöz stb., úgy ahogy a polgároknak az életét és a testét veszi kényszerítően igénybe ilyenkor, egyszóval segítsen magán mindennel, de ne segíthessen magán azzal az erkölcstelen eszközzel, amely aláássa és megmérgezi a közgazdasági életet, a polgároknak a gazdasági erkölcseit és a békéjét is, amely megadóztatja észrevétlenül a legszegényebbeket a legtehetősebbek hasznára és amely aláássa és megmérgezi végül magának a kormányzatnak is a legféltettebb kincsét: magának a kormányzásnak az elvét és az erkölcsi tekintélyét [*] és iparkodjék a kormányzat, ha már erre a lejtőre lépett, megállni és tovább nem menni ezen a vészes úton, megállni inkább ma mint holnap, mert holnap még nehezebb lesz megállni mint ma és mert ellenkező esetben teljesen összezúzva fog végül leérni a lejtő aljára úgy a pénzszerkezet, mint a gazdasági élet, mint a kormányzási elvnek a tekintélye általában.

Ami pedig a jövőt illeti: tanuljunk a múltból! Az össze-vissza hasadozott régi kocsikat újra össze lehet tákolni, de a régi vágányokon újabb veszedelmek nélkül nem lehet velük tovább haladni. A változott és új idők változott és új rendszereket igényelnek.

 

[+] A Magyar Közgazdasági Társaságban 1923. Április 19-én tartott (1923. május 17-én megvitatott) előadás összefoglalása.

[*] A jelenlegi német kormány pénzügyminisztere, Hilferding szerint (I. N. Fr. Presse 1923 szeptember 15., 4. Old.): "a népességnek meg kell végre értenie, hogy valamennyi adó közül a legrosszabb rá nézve az infláció formájában történő, vagyis az, az automatikus megadóztatás, amelyet a pénznek így létrejövő folytonos elértéktelenedése jelent. Ha nem szüntetjük meg" - mondja Hilferding tovább - "a bankóprésnek, ennek az embergyilkoló masinának a tébolyos továbbműködését, ha nem értetjük meg a népességgel, hogy a valódi szerencsétlenség az inflációból áll, akkor nincs menekülés többé". Erkölcsi szempontból szomorú dolog, hogy ezt a népességnek prédikálja a kormány úgy, mint ha a népesség gyártotta volna a hamis pénzt és hogy ezt egy olyan kormány szavalja, amelynek minden tagja aktív részese volt az eddigi inflációnak, sőt amely kormány ezen hangzatos és sajnos igaz prédikáció óta ugyanúgy, sőt még sokkal fokozottabb mértékben folytatja az inflációt.