Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 21. szám · / · Pikler J. Gyula: A pénz vásárlóereje és az infláció

Pikler J. Gyula: A pénz vásárlóereje és az infláció [+]
IX.

Kifejtéseink és javaslataink a jövőre és pedig nem is a távoli jövőre szólnak.

Mindennek a világon van ugyanis egy végső határa és bármilyen relatív kényelmes módja legyen is a kormányzásnak a hamisbankónyomás, az infláció, valahol ez is megtalálja a közgazdasági lehetőségnek a határát és valamikor és pedig nem is nagyon sokára, ez is szemben találja majd magát úgy a politikai, mint a közgazdasági lehetetlenséggel, mint ahogy ez megtörtént már Ausztriában és Oroszországban és mint ahogy ez meg fog történni nemsokára (ma szeptember közepét írjuk) Németországban is.

A kérdés akkor, amikor a hamispénz-gyártás további folytatásának a lehetetlensége majd beáll, az lesz, hogy milyen legyen az új, nem pénzhamisító, hanem valódi pénzt termelő Jegybank, hogy vajon visszatérjünk-e (óriási és felesleges áldozatokkal és kiszolgáltatva magunkat az aranyat termelő és a háborúban arannyal túltelített országoknak) a ma már kétségtelenül elavult és túlhaladott és bármennyire haladást jelentett valamikor, ma már visszaesést jelentő árupénzrendszerre (aranypénzrendszerre) vagy alakítsuk-e meg a Jegybankot a tiszta jelpénz, a hitelpénzrendszer alapján, amely rendszer nem hogy bizonytalanabb volna, hanem ellenkezőleg sokkal szolidabb és szilárdabb álló, mint a valamely árura (aranyra) alapozott, stabil értékmérő nélküli és saját magával belső ellentmondásban lévő pénzrendszer.

 

[+] A Magyar Közgazdasági Társaságban 1923. Április 19-én tartott (1923. május 17-én megvitatott) előadás összefoglalása.