Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 21. szám · / · Pikler J. Gyula: A pénz vásárlóereje és az infláció

Pikler J. Gyula: A pénz vásárlóereje és az infláció [+]
VIII.

Fel kell említenünk végül, hogy a rendszer megvalósításának úgy általában, mint különösen ma, nem kommerciális, hanem tisztán csak politikai akadályai vannak. Már pedig a politikai, kormányzati és hatalmi szempont nem lehet mérvadó egy pénzrendszer kommerciális jóságának a megítélésében. A politikai akadály azonban tényleg megvan és mindig meg lesz, mert hiszen a kormányzati hatalomnak egy ilyen rendszer mindig a megszűkítését (és pedig véleményünk szerint nagyon egészséges és nagyon szükséges megszűkítését) jelenti. Különösen (politikai) akadályai vannak azonban a rendszer létesítésének éppen ma és éppen az inflációs országokban, mert hiszen ezekben az országokban a kormányok (akár szereti valaki ezeket a kormányokat, akár nem és akár azt hiszi valaki, hogy helyesen teszik, hogy hamis pénzt nyomnak, akár nem, ami mind politikai és nem tudományos vagy kommerciális vagy közjóléti kérdés), kétségtelen, hogy éppen ezekben az országokban a kormányok, akár szélső jobboldaliak, akár szélső baloldaliak, politikailag és fiskálisan mind inflációból, azaz hivatalos hamispénz-gyártásból élnek. Az ilyen helyzetben lévő kormányokkal tehát természetesen nem lehet egy olyan pénzrendszerről beszélni, amely egyedüli fenntartójukat és egyedüli megélhetési eszközüket: a hamis bankókat gyártó gépet el akarja zárni előlük. Hiszen pl. A német kormánynak a jövedelme ma már alig 4-5%-nyira áll adó- és üzemi jövedelmekből és 95%-nyira hamispénz-gyártásból! [*]

Ami kifejtéseink és javaslataink ezen, akár erkölcsös és szimpatikus, akár erkölcstelen és antipatikus, de mindenesetre jelenlévő politikai akadályok teljes tekintetbevétele folytán nem is a mai napra szólnak és nem is rögtöni megvalósításra számítanak még abban a képzelhető legkedvezőbb esetben sem, ha minden illetékes tényező, úgy a közvélemény, mint a kormányzat teljesen magáévá is tenné elvben kifejtéseinknek az igazságait.

 

[+] A Magyar Közgazdasági Társaságban 1923. Április 19-én tartott (1923. május 17-én megvitatott) előadás összefoglalása.

[*] 15 Ez az arány e sorok nyomdába adása idején napról-napra még tovább romlik.