Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 11-12. szám · / · Ignotus: Osvát Ernő jubileumára

Ignotus: Osvát Ernő jubileumára
1.

Amilyen elégtétel, hogy Osvát Ernőt jubilálják: az a lény, aki ő, olyan kevéssé való ilyesmire. Nem való egyénisége, mely vulkánikusabb, semhogy a meghatottság tolakodás ne volna vele szemben. Nem való tehetsége s végzett munkája sem, mert zsenije egyfelől kozmikus, mint a kútfúróé, de másfelől bogaras mint a bélyeggyűjtőé. Tanulmányra alkalmasabb, mint ünnepre, s amennyire örülök jubileumának, mint jelnek és értéknek, annyira nem bánom ezúttal a távolságot, melyből adatokat küldenem természetesebb, semmint ódát.