Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 11-12. szám

Hevesy Iván: Levél

Mélyen tisztelt Szerkesztő úr!

Irodalmi munkásságának huszonöt esztendős évfordulóján nemcsak illendőségnek, hanem igaz kötelességnek is tartom ünneplésében őszinte lélekkel részt venni.

Nem lehet nem őszinte ez az ünneplés, mert hiszen tetteknek szól, a cselekvő aktivitásnak, a legigazibb és legteljesebb cselekedetnek: az alkotásnak. Szerkesztő úr nagyszerű alkotását, a magyar irodalom egyik legragyogóbb generációjának éltre és tettekre hívását ünnepli ez az ünnep és éppen ezért kettős jelentőségű: egyként ünnepli a szervezőt és az Eredményt.

Tőlem, aki ennek az eredménynek nem voltam részese, hanem csak szemlélője, mint cél talán már kissé távol áll ez az eredmény, mert szocialista hitvallásom művészi felfogásban is más partokra vitt. Mégis a legtisztább elismeréssel kell adóznom ennek az alkotásnak, mert ez az alkotás bátor harc volt és igaz forradalom, amely kiharcolt nagy értékeivel nemcsak önmagában erős és egész, hanem termékeny lépcsőt kínált minden új lehetőség számára is.

De legbensőbb elismerésem kifejezésén kívül még mással is tartozom Önnek, a forradalmi értékek tiszta és bátor organizátorának. Tartozom köszönettel és hálával azért a készséges segítségért, amellyel helyet adott az általam képviselt eszmék kimondásának. És mert Szerkesztő úr nem úgy tette, mint aki bemutat még egy véleményt a többi mellett, hanem mint aki tudja, hogy új harcnak engedett utat. Hálával és köszönettel tartozom ezért még így is, még akkor is, ha Szerkesztő úr maga szkepszissel szemléli is az új harcot. De teret nyitott neki, mert küzdelem, mert eszmék új forradalma.

És talán ezért, éppen ezért, nem a hála és köszönet szava illendő érte. Mert Ön adta, olyan valaki, akinek élete a harcos újat alkotás. Akinek pedig élete a harc és forradalom, ha céljaival más part felé mutat is, annak nem hála és köszönet jár, hanem az, hogy innen a túlsó partról is meghajtsuk előtte a tisztelet lobogóját.

Ezt a néhány szót tartottam szükségesnek leszögezni és kérni, hogy fogadja minden jókívánságomat.

Szerkesztő úrnak igaz tisztelője