Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 11-12. szám

Vér Andor: A csillagbetűző

Osvát Ernőnek odaadó szeretettel

Az álca, melyet viselek én
arcomra kínból és könnyekből fagyott
s mint álló csillagok Isten egén
égnek rajta hűvös szépségben
a mondhatatlanok.

Álmos, hunyorgó szemeim mögött
messze világok méhe fül
s messze világok üzenete a szó is,
mely ajkamon csügg elhalón,
bús-tehetetlenül.

S hiába tépem arcomról az álcát
s hiába hódítok csúcsot és tetőt:
tiltón, titkolón lebűvölnek
s még magasabb csúcsokat löknek elém
a minden lehetők.

S marad életem idegen világ
s arcom mély álcás égi mező...
s nincs, nincs aki cikázó villámfényben
olvasni tudná dermedt titkait,
nincs csillagbetűző.