Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 11-12. szám

Komor András: Testvéremnek

(Osvát Ernőnek küldöm)

Testvérem verd most a dobokat
hangosan és szüntelenül
ércesre feszülő dobjaidat
verd a dobokat s a trombiták piros
rivajában
legyen szent és hatalmas hajnal
verd testvérem verd a dobokat
hangosan és féktelenül
verd a dobokat most
szaporán pergő kézzel s nem fáradva
sosem
a dobokat testvér és az egekbe tépjen
szádon a felszakadó hajnali kiáltás
verd verd verd a dobokat testvér
most nem szerelmes ének kell és nem
a lányok
szépségét ölelő puha rím sem selymes
szavak
mik az asszonyok fehér vállát simogatják
most nem szerelmes ének kell s nem
a tavaszi széllel
játszadozó fürge dal s nem a tavaszi
kerteken
mélázó hosszú verssorok
most nem szerelmes ének kell s nem
csendes örömöket
áhítozó imádság s nem isten lábaihoz
csüggedő fáradt sóhajok most nem
ének ami kell
s nem zengő ritmusok
boldog részegülése s nem álmatag
fuvolák
esteli vágya ó álmatag fuvolák
esti panasza ha már a csillagok sápadt fénye
tarkáll a tavakon lassúbb s illatosabb
a szél s a fűzek alatt
elhagyott szerelmeseket vigasztal a hold

testvérem verd a dobokat verd most
hangosan és nyugtalanul
mos nem ének az ami kell de dobszó
dobok ólmos pergése dübörgő hajnali
zaj
verd verd verd a dobokat
testvérem most lázongva a hitetlenül

ezer lázadó dobot
verd verd s ne pihenjen a kéz
és ne fáradjon a hang sohasem
verd verd ezer dobokon verd
félrevert harangok ijedt szavának
verd
visszhangnak a völgybe verd
süvítésnek a szélbe verd
egyetlen kiáltásnak az emberek ajkaira
verd verd a dobokat s ne pihenjen
a kéz
és ne sápadjon a hang, sohasem
dobok és ajkak és szívek
egyetlen kiáltása most
egyetlen kiáltás ami éltet
hitet adó egyetlen kiáltás
szívek kiáltása most
mely megnyitja az eget
mely felveri az utak szomorú ködeit
mely tavaszt ölel a földre
dobok és ajkak és szívek
szent szent szent
egyetlen kiáltása most - - testvér

verd a dobokat s ha lankad karodban
az erő akkor is
s ha szádat véresre marta a szó
akkor is
s ha össze kell esned akkor is

testvérem
a dobokat verd
testvérem
a dobokat ne ereszd
verd verd szüntelenül akkor is
harcra

testvérem e megriadt időkben
szomorúságomban testvér

verd a dobokat verd és a trombiták
győztes rivajában
legyen szent és hatalmas a hajnal.