Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 11-12. szám

Molnár Ferenc: Tíz igen rövid tanulság
a jubiláns huszonöt munka évéből avagy: többek között még mi mindenre tanítja meg az embertOsvát Ernő élete [+]

1. Tőle tanultam: a jó szerkesztő nem a lapot, hanem az írókat szerkeszti.

2. Tőle tanultam: a jó kritikus olyan, mint a jó kiadó: nemcsak a munkát fizeti meg tisztességesen, de előleget is ad költő legközelebbi művére.

3. Tőle tanultam: a legmagasabb kritikusi tekintély az, amikor a kritikusnak már csak az igen-jére, vagy a nem-jére kíváncsi az ember.

4. Tőle tanultam: művészi munka megítélésében csak az engedékenység felé szabad hibát csinálni, a szigorúság felé soha.

5. Tőle tanultam: szépen tévedni szebb, mint csúnyán eltalálni az igazat.

6. Tőle tanultam: fájdalommal szülni csak férfi tud.

7. Tőle tanultam: a tanítványnak el szabad hagyni hűtlenül a mestert, - de a mesternek a tanítványt soha.

8. Tőle tanultam: aki a buzdítást művészetté emelte, azon aztán soha többé semmi buzdítás nem fog.

9. Tőle tanultam: legigazságosabban ítélhet az a bíró, aki maga beszélte rá a vádlottat a tett elkövetésére.

10. Tőle tanultam: Shakespeare lángész volt, mi legyünk tisztességes emberek.

 

[+] Felolvastatott a vígszínházi ünnepen.