Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 10. szám · / · A NYUGAT HÍREI

Osvát Ernő jubileuma

Osvát Ernő most tölti be irodalmi működésének huszonötödik évét. Baráta és tisztelői ez alkalommal ki akarják fejezni elismerésüket rendkívüli, önmegtagadó, mindig másokért küzdő munkásságáért. Az elmúlt két évtized felvirágzó irodalmi életének ő volt jótékony szelleme: láthatatlanul móködő energiája adott az iróknak kedvet, lendületet munkáikhoz, küzdelmeikhez. Alig van mai író, aki ne tartoznék neki hálával fáradhatatlan figyelméért, tehetségeket kibontakozásra segítő jóakaratáért és erkölcsi bátorságáért. Mi alulirottak ez évfordulóra a Vígszinházban irodalmi matinét rendezünk és az Otthon Írók és Hirlapírók Körével, valamint a Magyarországi Ujságírók Egyesületével együtt ünnepi vacsorára gyülünk össze. Úgy érezzük, hogy ezt az évfordulót a magyar irodalom ünnepévé kell avatnunk. Budapest, 1923 május 1. Babits Mihály, Beck Ö. Fülöp, Dóczy Jenő, Elek Artúr, Feleky Géza, Fenyő Miksa, Földessy Gyula, Füst Milán, Gellért Oszkár, Hegedűs Gyula, Heltai Jenő, Hoitsy Pál, Karinthy Frigyes, Kóbor Tamás, Kosztolányi Dezső, Krúdy Gyula, Kuncz Aladár, Laczkó Géza, Márkus Miksa, Molnár Ferenc, Móricz Zsigmond, Nagy Endre, Nagy Lajos, Nagy Zoltán, Révész Béla, Schöpflin Aladár, Szép Ernő, Szilágyi Géza, Szini Gyula, Szomory Dezső, Tersánszky J. Jenő, Tóth Árpád, Vészi József.

*

Az irodalmi ünnep junius 3-án, vasárnap délután lesz a Vígszinházban. Programmját a Nyugat borítékoldalán adjuk.