Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 10. szám · / · Kosztolányi Dezső: Pacsirta

Kosztolányi Dezső: Pacsirta
- regény -
Ötödik fejezet.

(melyben kis Vajkai és kőröshegyi Vajkay Ákos bográcsgulyást, borjúszegyet, vaníliás metéltet eszik és rágyújt egy szivarra.)

Sárszeg kis pont a térképen. Semmi nevezetessége nincs, csak egy zenedéje, meg egy rossz közkönyvtára van, az emberek alig ismerik, megvetően emlegetik, de vasárnap délelőtt a Szent-István templom előtt, a derült kék égben, láthatatlanul és irgalmasan, igazságosan és rettenetesen ott lebeg az isten, ki mindenütt jelenlevő és mindenütt ugyanaz, Sárszegen éppúgy, mint Budapesten, Párizsban és New-Yorkban.

Délelőtt féltizenkettőkor van a csöndesmise.

Erre az előkelő osztály jár, megyei urak, jobb hivatalnokok, gazdag polgárok, kik megkülönböztetik magukat a többi, közrendű halandóktól. Velük jönnek feleségeik, eladó leányaik. Fiatalemberek kísérik őket, az udvarlók, kik hátul, a pillérek mögött állapodnak meg a szenteltvíz-tartónál. A leányok anyjuk mellett ülnek, be-bepillantanak imakönyvükbe, fejüket a padra hajtják és fölsóhajtanak, valahányszor csöngetnek. Apró zsebkendőkkel törlik szemüket, mintha sírnának. Éles illatszerek nyilallnak a levegőn, egymással feleselve. Az illatok valóságos hangversenye ez. Ezért "szagos misé"-nek is nevezik. Nemcsak a lélek fölemelkedése, hanem társadalmi esemény is.

Föltünést keltett, hogy Vajkayék ezúttal hiányoztak. Rendes helyük, a jobb második pad szélén, üresen maradt.

Ákos udvarra néző nyirkos dolgozó szobájában hevert, kerevete törökmintás szőnyegén. A kerevet kényelmetlen volt, keskeny, kurta, mint náluk minden bútor. Ösztövér teste sem fért el rajta, lábát nem tudta kinyújtani csak úgy, hogy támlára tette. De ezt már megszokta, nem is gondolkozott rajta.

Noha nem fázott, betakarta magát vastag, meleg teveszőr takarójával. Nézte a mennyezet figuráit, majd elunva ezt, könyvespolcához nyúlt, melyet fektében is elért, kiemelve onnan a Főrangú Családok és a Góthai Almanach közül Nagy Iván tízenegyedik kötetét, Magyarország családjairól. Szórakozottan lapozgatta.

Semmi különöset sem lelt benne, hiszen ismerte már minden adatát, minden betűjét. A könyv hamar kihullott kezéből és így gondolkozott.

- Vaníliás metélt. Vajon mi az a vaníliás metélt? Sohasem ettem ilyesmit és nem is láttam egész egész életemben. Fogalmam sincs, hogy milyen. A vanília idegen, izgató illatát nagyon kedvelem, fölöttébb kellemetes lehet, ha az orrot csiklandozza a szaga és hízeleg az ínynek is. De vajon rajta van-e a gyengéden sárgálló tésztán a fekete, afrikai fűszer, avagy nélküle szolgálják fel a vendéglőben? Csak futóan láttam nevét, egy pillanatra, a túrós gombóc, gyümölcshab kosár és mogyorótorta között. Mintha álmodtam volna. Mégsem lehet elfelejteni.

Összeráncolta homlokát, szigorúan elhessegetve ezeket a bohó, hozzá méltatlan gondolatokat.

- Pacsirta jól főz, az kétségtelen. Legalább mindenki azt állítja. Természetes, hogy jól főz. Nem is jól, hanem csodálatosan. Szakácsművészetét nem győzik eléggé dicsérni. Régen, mikor társaságok jártak ide, valósággal ünnepelték. Cifra Géza is, a gazfickó, igen, ő is. Igaz, hogy az ételek készítésében egyéni. Sohasem használ paprikát, borsot, semmiféle fűszert és a zsírt is vékonyan adja. Takarékoskodik és helyesen teszi, mert kis vagyonkánk fogyton-fogy, a hozományához pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni. Nem is engedném. Én nem engedném. Aztán egészségtelen is a nehéz konyha, csak a franciás koszt, az való nekünk.

Most felült. Szaglászott a levegőben. Különös, orrában még mindig ott lengett az étterem szaga, kiverhetetlenül, makacsul, tolakodva, a bűzös illat, az illatos bűz, az a kegyetlen aroma, melyben a zsíron pirított hagyma párája érzik, elvegyülve a sóskiflik kömény szagával és a sör kedves, keserű komló leheletével. Visszafeküdt párnájára.

- Borjúdió. Ez is rejtély. Az ember a dió gerezdjére gondol, mely édes, olajos, de nem az, hanem hús, olvatag, puha, leveses hús, mely azonnal elomlik a szájban. Nem érdektelen. Jó előételek után, melyet az étlap említ. Olajvaj halból, vagy orosz ízelítő. Hahaha, de furcsa. Boszorkányos, ostoba nevek. Habart tojás csirkemájjal, csuka fehérborban, vagy velő barnavajban. Hagyjuk ezeket a szamárságokat.

Megigazította párnáját, hogy kényelmesebben feküdjön.

- Pacsirta gyenge gyomrú, szegényke. Ha kövér is, nem bírja a súlyos ételeket, gyakran hány. Mindnyájunk érdeke, hogy ésszerűen érkezzünk. Annál remekebben sikerülnek azonban a tápláló becsináltak, a rizses húsok, főképp a rizses húsok. Á, a rizses húsok. Meg a halvány, pápista színű piskóták. Meg a darázsmetéltek. Szó sincs róla, hogy azért valamikor is éhen maradtunk volna. Dehogy. Hja, hogy ha ilyesmiket lehetne kapni a vendéglőben. Ismerjük el, ott sem rossz, de az otthoni, á, a jó otthoni mégis csak más.

Ákos most elfáradt és megadva magát mindennek, ami jön lehunyta szemét.

- Például mit ettünk tegnap? Erőlevest, rizses csirkét, máglyarakást. Pontosan emlékszem rá. Semmi többet, semmi jobbat. Weisz és társa azonban mást evett. Ő bográcsgulyást evett, azt bizony, nagyszerű, zsíros, vérvörös gulyást, szegedi paprikával és a burgonyáról, mely még párolgott, a lé csöpögött. Mennyire szerettem fiatal koromban, míg élt szegény mama, a bográcsgulyást, a borjú-, valamint a marhapörköltet és mióta nem ettem, annak csak a jó isten a megmondhatója. Sohasem mertem rendelni, talán rá való tekintettel, még akkor sem, amikor vendéglőbe mentünk.

Könny gyülemlett szemébe, elérzékenyült.

- Bűn-e ez? azt mondják az ördög incselkedik a pusztában böjtölő remetével. Hátha bűn, annál édesebb. Bánom is én. A bográcsgulyást nem lehet letagadni sem égről, sem földről. Az van a valóságban, van az asztalon, van Weisz és társa előtt, van az étlapon, a göbölyrostélyos és ürügerinc között, mindjárt a szűz-sült és párolt fartő szomszédságában. Aztán a többi mind, az is van, a sertésoldalas, erdélyi fatányéros, rántott bárány, nem beszélve az angol, francia, olasz nyelvű ételekről, a beafsteak-ről, a tournedos-ról, a tritto misto-ról, mely az idegen nyelv zamatát leheli, aztán sajtokról, a kövérekről és soványakról, a pálpusztairól, pusztadőriről és trappistáról, s a borokról is, a csopakiról, az egri bikavérről, a mádi édesről, ezerjóról, ringatóról s a leánykáról mely karcsú üvegben kerül elénk. Leányka. Kedves leányka. Édes, édes leánykám...

Nyílt az ajtó.

Az asszony jött a takarításból. Rendületlenül folyt a háztartás, már elmúlt egy óra és csak most lett készen. Nem volt benne gyakorlata.

Halkan lépett be. Azt hitte, hogy ura elszenderedett. De Ákos a zajra ijedten nyitotta föl szemét.

- Aludtál? - kérdezte tőle az asszony.

- Nem.

- Azt hittem, aludtál.

- Nem.

- Milyen sápadt vagy.

- Dehogy.

- Valami bajod van?

Ákos fölkelt a kerevetről, titkos bűntudattal, mint gyermek, kit valami csínyen kapnak rajta, az ágyban. Nem mert feleségére tekinteni, szégyenkezett.

- Éhes vagy - mondta az asszony - az a bajod. Éhes vagy, lelkem, hiszen tegnap este óta megint nem ettél. Menjünk a vendéglőbe. Késő van. Nem kapunk helyet. Siessünk.

Siettek is. Olyan gyorsan elértek a Magyar Király elé, hogy csodálkoztak rajta. Az étteremben nagy zenebona volt, tányérok csörömpöltek, borfiúk vágtattak, pincérek száguldoztak, maga a főpincér is ide-oda röppent, a frakkja fecskeszárnyán. Számolt a papír-cigaretta doboz hátán, visszaadott, markával kivetve az ezüst pénzeket, fölvette a panaszokat, konyhába loholt, megint előbukkant, nyugtatta a vendégeket és emellett a vasárnapi lázban csupa figyelem, hidegség, nyugalom volt.

Vajkayék asztalukhoz mentek, melyet tegnap lefoglaltak. De ott egy három tagból álló kedélyes társaság ebédelt. No még csak ez kellett. A többinél is ültek. Várakoztak kicsit.

De az emberek vasárnap, a pihenés kellemes érzetében, akkurátusabban esznek, mint egyébkor. Még fogukat is hosszan piszkálgatják, kenyér galacsinokat gyúrnak, melyekkel szívesen eljátszanak.

A főpincér pár gyors szóval bocsánatot kért s elszállt ismét, a frakkja fecskeszárnyán.

Az asszony azt tanácsolta, nézzenek át a másik vendéglőbe, a Barossba. Ákos duzzogva álldogált, mert roppant éhes volt s étvágyát az ételek látása növelte. Most már azért sem akart eltávozni.

Egyszerre két kar integetett feléje. Környey Bálint, a pálma mellett, a patkó asztalnál, egész hatalmas nagyságában fölállt, odahívta őket:

- Parancsoljatok ide.

- De nem zavarunk benneteket?

- Tessék ide, tessék oda, mi már végeztünk, méltóztassék.

A párducok megebédeltek már, asztaluk tele volt morzsával, csak füstölögtek, iddogáltak. Jöttükre mindenki fölállt, hogy illendően fogadják az új vendégeket, még Szunnyogh is, ki állandó ittassága és nyolcvan kilenc kilója miatt nehezen mozgott vékonyodó lábain. Bemutatkoztak.

Átvették a házigazdák szerepét és kedvesek, figyelmesek voltak a párducok. Pincéreket csöngettek oda, azok lesöpörték nyomban az asztalt, tányérokat, új poharakat hoztak, étlapot nyomtak a két újonnan érkezett kezébe.

Ákos a főparancsnok és szolyvay, a komikus között foglalt helyet az asztal végén.

Felesége az asztalfőre került, Priboczay, a lilahajú patikárus mellé, kinél gyomor csöppeket szokott venni, meg púdert. Pacsirtának. Másik asztal szomszédja az a magas, elegáns úr volt, a kürtő kalapos, ki már tegnap föltűnt neki, de nem tudta, kicsoda és a futó bemutatkozásnál sem hallotta nevét.

Ez az úr szertartásosan kezet csókolt, ahogy tisztes matrónáknak szokás s finom, nem tolakodó figyelmével elárasztotta. Egyik ételt ajánlotta, a másikról elbeszélte, mert ő ismerte a vendéglői konyhát, mindennap itt étkezett.

Arca nyílt volt, bizalomkeltő. Most borotválkozhatott. Állán még látszott a rizspor és bőréből a borbélyműhely nem-kellemetlen illatszere párolgott.

Egyszerre odajött ehhez az úrhoz a főpincér, fülébe súgott valamit, az étterem egyik sarkába vonta. A főpincér itt átadott neki egy levelet, melyre azonnal választ vár egy hordár. Orosz Olga írta, a primadonna, kivel nyáron még együtt laktak s arra kérte, hogy mielőtt végképp elválnak, még egyszer látni akarja, jöjjön el okvetlenül. Most magázta őt. Zányi Imre zsebre dugta a levelet, intett, hogy nincs válasz. Megszokta ő már az ilyen komédiákat.

Távollétét felhasználta Vajkayné és megkérdezte a patikárust, tulajdonképp ki is ül mellette. Mikor hallotta, hogy Zányi Imre, a hős szerelmes, elcsodálkozott. Azt hitte eleinte, - mondotta Priboczaynak, - hogy valami fiatal pap, de divatos zsakettje, könnyed, világfias modora mindjárt egyebet sejtetett. Hát csakugyan ő az. Még sohasem látta játszani, de már hallott felőle.

A színész visszajött. ismét figyelt az asszonyra, kérdezett és hallgatott, összeszorítva vékony, szép ajkait. Majd beszélt, előadott, záporos folyamatossággal, melyet francia társalgási darabokból tanult, kezét kissé modorosan homloka elé emelve, azzal a mozdulattal, melyet a színpadon is előszeretettel alkalmazott. Az asszony el volt ragadtatva. Csak leány korában találkozott efféle tapintatos, kellemes fiatalemberekkel, azóta nem. Milyen friss, mennyire tudja az illemet, milyen bohém és mégis tisztességtudó. Ki is fejezte örömét, hogy végre személyesen megismerte. Erre a színész fölkelt, meghajolt, alig színpadiasan és ő tartotta szerencséjének, hogy ilyen igazán előkelő úri családdal megismerkedett.

Lenn az urak politizáltak. Exlexről, delegációról, Széll Kálmánról beszéltek.

- Á, - szólt Környey, - nagy koncepciójú államférfi. Óriási koponya.

Priboczay, ki régi negyvennyolcas volt, tüzeskedett.

- Azért talán, mert elment a bécsi Albrecht - szobor leleplezésére? Ő, a magyar miniszterelnök. Szégyen, gyalázat.

- Ez taktika volt, - felelt Környey.

- Taktika, - bólongatott keserűen Priboczay. Hát az is taktika, hogy pesten a hentzi-szoborhoz a mi fiainkat, a mi honvédjeinek vezényelték ki? Bánffy ilyen nem tett volna, soha. Ez egy közönséges mameluk.

- Államérdek, - szólt Füzes Feri.

Priboczay most már dühös lett.

- Jog, törvény, igazság? - bosszantotta a kormánypárti ifjoncot Svarcgelb zsoldos, bécsi lakáj.

Füzes Feri mégsem tűrhette, hogy egy hatalmon lévő magyar miniszterelnökről így beszéljenek. Ami sok, az aztán sok. Ő, ki minden hivatalos tekintélyt babonásan tisztelt, megkockáztatta:

- És a ti híres Kossuth Ferencetek? Talán az tálcán hozza majd az önálló vámterületet, meg a magyar vezényszót?

- Azt ne bántsd. Ő a mi Kossuth apánk fia. Ehhez te ne értesz, kisöcsém.

Füzes Feri elpirult. Mérgesen jegyezte meg, bizonyos peckes fölénnyel:

- Én tisztelem Kossuth Lajost és politikáját. De Kossuth Lajosnak is, mint mindenkinek a világon, meg van a maga fényoldala és a maga árnyoldala.

És szétnézett.

De erre mindenki elkacagta magát, még Környey is, még a legvénebb mamelukok is nevettek, kik szintén tudták Füzes Feriről, hogy ez az igazi úri fiú nem volt ott, ahol az észt osztogatták.

Füzes Feri pillanatra zavarba jött, majd azon gondolkozott, sérthet-e ez a hahota egy gentlemant és kereste, ki provokáljon. De megbékítették és ő tovább mosolygott.

Ákos nem vett részt a vitában. Bánta is ő Széll Kálmánt, meg Kossuth Ferencet. Nagyobb gondok, mélyebb kérdések foglalkoztatták.

Magába süppedve ült, délelőtti álmai kóvályogtak fejében, arcán a rossz lelkiismeret árnya sötétedett. Feleségére tekintett, ki az asztalfőn már javában evett.

Erre mintha elhatározna valamit, összeráncolta homlokát, föltette vastag szemüvegét, belemerült az étlap szakszerű tanulmányozásába.

Nem látta jól, mert a hektográftinta sok helyütt elmosódott. Ezért a felső mellényzsebében lévő nagyítót is elővette, melyen a litterae armales-t szokta betűzgetni és a szemüveg lencséjét megkétszerezve, azon vizsgálta.

Az ételek nemesi családfáján kereste azt, amiről már két napja szakadatlanul álmodott oly odaadó szenvedéllyel és ügybuzgalommal, mint valami tizenhatodik századbeli Vajkayt és Bozsót, kinek származása még nincs egésze tisztázva. Végre ráakadt. Ezúttal a töltött bélszín és sertéskaraj között szerényen, de sokatmondóan állt a bogrács gulyás neve. Rábökött újával és a pincér máris eléje tette.

- Remek szaga van - szólt Füzes Feri.

Ákost ez a megjegyzés bántotta. Mi köze hozzá, hogy "remek szaga van." Erről majd ő maga győződik meg. És csakugyan, sápadt, porcogós, majdnem halotti orrát az ezüst csészébe nyújtotta, a piros lé felé, lefoglalva magának ezt az élvezetet is, egészen tüdejére szippantva a bográcsgulyás illatos páráját. Füzes Ferinek igaza volt, a szaga remek, de az íze, még remekebb.

Mohón elfogyasztotta, kimártogatta a tányért zsemle darabokkal, akár Weisz és Társa, a díszmű kereskedő.

- Ilonka - kiabáltak - Ilonka, zsemléket, sóskifliket.

Ilonka jött, a vendéglős tizenöt éves lánya, ki a kiürült fonott kosárkákat szokta megtölteni süteményekkel. Reménytelen művészi álmaival ténfergett itt apja éttermében. Színésznő akart lenni a sárszegi Kisfaludy Színházban, de erről a titkos vágyáról még senkinek sem beszélt, csak Zányi Imrét nézte mindig, némán, boldogtalanul és után sóhajtva ment a másik asztalhoz. Sápadt volt, mint egy vizes zsemle.

- Nem iszol valamit? - kérdezte Környey.

- Nem, kérlek alássan - mondta - én már tizenöt év óta nem iszom semmit.

Szunyogh fölfigyelt.

- De ez jó borkorcsolya - kapacitálta a főparancsnok. - Megkívánja. No öreg, egy pohárral.

- Talán egy kis sört - mondta Vajkay és Gálra tekintett, kérdően, a háziorvosára. - Abban kevesebb a szesztartalom. Egy pohár sört - szólt oda a borfiúnak és utána kiabált: - a legkisebb pohárral, fiacskám.

Ivott pár kortyot, mértékletesen. A fehér sörhab szürke bajszára tapadt, ezt beszívta szájába és lenyalta.

Utána borjúszegyet rendelt, vaníliás metéltet, mely szerencsére még nem fogyott el és kitűnő volt, majd sajtot, ementálit és megevett - nyomatékul - két almát is.

- Nem árt meg, apa? - szólt oda mosolygó szemrehányással egyszer a felesége, kit szórakoztatott a gyógyszerész, meg a színész.

- Dehogy árt meg - feleltek a többiek, köztük Gál háziorvos is.

- Még egy pohár sört - indítványozták.

- Nem, köszönöm, elég volt, - tiltakozott Ákos, - lucullusi lakoma - tette hozzá nevetve - és érezte, hogy sovány hasa egészen megtelt.

Vérré vált benne, mint barátban a lencse.

Környei Bálint belső zsebéből előkereste szivartárcáját, melyen kívül vadászkutyafej volt művészi utánzatban, letolta a bőrleffentyűt, mely a két oldalt felsorakozó szivarokat elválasztotta és szó nélkül elé tette, megkínálta.

Ákos kivett egy sötét, remek tiszta szivart, egész természetesen leszakította szalagját és meg sem várva, hogy a komikus átnyújtsa tollkését, leharapta a végét. Szájába dugta. Szolyvay a tűzzel szolgált.

Felesége látta ezt, kissé elámult, de Gál doktor sem tiltakozott, így ő sem rontotta kedvét, tovább beszélgetett a maga társaságával.

Az öreg csecsemő-mohósággal cuclizta szivarját, szopta nyáltól csillogó végét, ezt a zamatos, keserű csecset. A füst körül hízelegte dohánytól szűz szájpadlását, ismerős illattal csiklandozta orrát, bódította agyát, zsongította öreg, renyhe vérét, régen eltűnt ízeket ébresztve benne. Bánta is most, mit fecsegnek körötte közjogról, bécsi ármányokról, Dreyfusról, Laboriról, hátradőlt székében és emésztett. Később egyet-mást ő is bátorkodott megjegyezni. Leginkább a bölcs Szunyoghgal társalgott, ki rengeteg, immár elsüllyedt tudása mélyéről, a bor- és pálinka tenger fenekéről búvárként kincseket emelt föl és a királyi adományozó levelek középkori latinságáról néhány becses, szakszerű felvilágosítást adott, mely Ákost igazán érdekelte. Beburkolva a füst fellegébe, meleg hangulatban gubbasztott a társaság. Az étterem már majdnem kiürült, csak ők nem gondoltak hazamenésre.

Fél négy volt, mikor megjelent egy ötven év körüli ember, ki piszkos, kék puhainget viselt, dohányszín, kopott felöltőt és látszólag nem is tartozhatott ehhez az úri társasághoz.

- Legalázatosabb szolgája - köszönt siránkozó hangon, mint egy kéregető és meghajolt, mint egy cigány.

A többiek tegezték, hellyel kínálták.

Arácsy volt, a színigazgató. Esernyőt tartott kezében, melyet ilyen derűs napokon is magával hordott, talán hogy még szánalmasabbnak lássák, talán, hogy azt a vándor botot jelképezze, melyet a nemzet napszámosai, az aktorok, cipelnek bolyongásukban az országutakon. Folyton panaszkodott bajról, nyomorúságról és hangja, mellyel valaha színpadi hősök keservét ordította, nyöszörgött. De azért volt egy házacskája s a városon túl egy szőlőcskéje. Meg az Agrárbankban vagy kétszázezer forintocskája.

Napi teendői közé tartozott az is, hogy ebéd után benézett félórára a Magyar Királyba és városi urakkal barátkozott. Ákost, az új ismerőst, azonnal kezelni kezdte.

Mosolyogva - a legalázatosabb, legbarátibb mosollyal - csodálkozását fejezte ki, hogy még nem volt szerencséje a színházban láthatni.

- Mi, kérem, csöndesen éldegélünk - mondta Ákos és a levegőbe nézett - szerény otthonunkban.

- De remélem, most megtisztel bennünket - szólt a színigazgató és letett az asztalra egy rózsaszín jegyet.

Földszinti páholyjegy volt.

- Nem tudom - szólt Ákos és feleségére tekintett.

Az asztaltársaság elhallgatott. Férj, feleség tanácskozott.

- Ó - mondta az asszony elpirulva. - nem szoktunk mi színházba járni - és furcsán vonogatta vállát.

Zányi Imre megszólalt:

- Legyen szerencsénk, nagyságos asszonyom.

- Mikorra szól? - kérdezte Vajkayné.

- Holnap estére - sietett megjegyezni a hősszerelmes. - Mit is játszunk?

- A Gésák megy - szólt a komikus, ki Vun-Csit alakította és nagyon sok tapsot kapott ebben a szerepben.

- Remek dolog - mondotta Környey. Nagyszerű a zenéje. Ti még nem láttátok?

- Nem.

- Sokkal jobb, mint a Kékasszony és az az új divatos operett. A Szulamit.

- A zsidó operett, - kérdezte fitymálóan Füzes Feri.

- Az - mondta Környey, fejével gyökintve. Én is ott leszek.

- Csak nem kapok kosarat, - pislogott a színház igazgatója az asszony felé, két tenyerét feléje fordítva, humorosan játszott ripacs rémülettel.

- Hát menjünk el, apa.

- Az asszonyok parancsolnak - jegyezte meg Ákos általános derültség közepette, mert ez a kedélyeskedés rosszul állt neki, merőben idegen volt természetétől. Bohókás mozdulattal zsebre dugta a jegyet.

- Isten neki, elmegyünk. Nagyon köszönjük.

Az utcán nem beszéltek arról, ami ma történt. Sem az ebédről, sem a sörről, sem a szivarról. Minden érdeklődésüket lefoglalta a holnap esti színházi előadás.

Egy sarkon, hol a falon, fakeretben, rozsdás drót alatt, be volt rámázva a színlap, megállapodtak.

Figyelemmel olvasták:

A Gésák,
vagy egy japán teaház története.
Énekes játék 3 felvonásban.
Írt: Oven Hall. Zenéjét szerezte: Sidney Jones.
Fordították: Fáy Béla és Makai Emil.
Kezdete este fél 8-kor vége 10 után.

Zányi nem játszott, amit sajnáltak. Csak Szolyvay.

A többi színészt nem ismerték.