Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 8. szám

A NYUGAT HÍREI

Április 25-én, Király György halálának évfordulóján, abból az alkalomból, hogy síremléke - Beck Ö. Fülöp műve - elkészült és felállittatott, Király György barátai és tisztelői délután 4 órakor a Kerepesi-úti temetőben felkeresik a megboldogult sírját, amelynél a Nyugat nevében Babits Mihály fog beszélni.

A Nyugat új anthológiája: A XX-ik század magyar lírája. Összeválogatták: Babits Mihály, Gellért Oszkár, Osvát Ernő. A könyv első kiadását korlátolt példányszámban nyomtatják, ez a kiadás könyvárúsi forgalomba egyáltalán nem kerül, csak előfizetés útján szerezhető meg. Az előfizetési ár május hó elsejéig 3000 korona. Beküldendő a mellékelt postabefizetési-lapon a Nyugat kiadóhivatalába.

Babits Mihály második előadóestje. Babits Mihály engedve annak a széleskörü érdeklődésnek, mely első, április 12-i zeneakadémiai előadóestje iránt is megnyílvánult, csütörtökön, április 19-én esti félhét órakor "A versről és a versmondásról“ címmel újabb előadóestét rendez a Zeneművészeti Főiskola kamara-termében, amelyen a verselésről, a líra és érzelmek közlésének problémájáról, a versek olvasásáról és élvezéséről beszél, gondolatait példákkal illusztrálva. Az előadás második részében újabb verseit olvassa fel. Jegyek a Nyugatnál és a Zeneművészeti Főiskolán válthatók.