Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 6. szám

A NYUGAT HÍREI

A XIX. század kultúrélete címmel magas szinvonalú előadás-ciklus kezdődött meg március 8-án a Zeneakadémia kamaratermében. A ciklus bevezető előadását Feleky Géza tartotta meg, aki a négy francia forradalomról értekezett. Március 15-én Lyka Károly Rodin-ről tart előadást. Március 22-én Pünkösti Andor a modern női típus kialakulásának okait és feltételeit analizálja. Március 29-én Fenyő Miksa A reprezentativ ember címmel a XIX. század legnagyobb alakjairól ad elő. Április 5-én Schöpflin Aladár a múlt század irodalmának egy elhanyagolt, érdekes fejezetét, a romantikus drámát tárja fel és a színház egyes fejlődési korszakairól beszél. Április 12-én Babits Mihály a múlt század egyes filozófiai áramlatainak az irodalomra gyakorolt hatását mutatja ki. A magasszinvonalú előadások jegyei nagyon korlátolt számban a Nyugat kiadóhivatalában kaphatók.

Kaposy József siremlékére eddig a következő adományok érkeztek: Gábor Ignác 1000 K, Nagy Zoltán 1000 K, König György, min. tan. 10.000 K, Babits Mihály 5000 K, Horvát Henrik 250 K.

Kaffka Margit síremlékére a "Világ“ útján 20.000 K-t kaptunk. Eddigi gyűjtésünk eredménye 26.836 korona.