Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 5. szám

A NYUGAT HÍREI

A XIX. század kultúrélete. A mult század kultúrfejlődését ismerteti az az előadás-ciklus, mely március és április hó folyamán a legelőkelőbb írók, esztéták és publicisták közreműködésével lesz a zeneakadémia kamaratermében. Március 8-án Feleky Géza: "A nagy francia forradalom“, március 15-én Lyka Károly: "Rodin“, március 22-én Pünkösti Andor: "A modern nő kifejlődése“, március 28-én Fenyő Miksa: "A reprezentativ ember“, április 5-én Schöpflin Aladár: "A romantikus dráma és szinház“, április 12-én Babits Mihály: "Filozófia és irodalom“ címen tart előadást. A magas színvonalú, bérletben váltható előadás-ciklus jegyei a Nyugat kiadóhivatalában kaphatók.

Füst Milán: Boldogtalanok című színműve könyvalakban megjelent. Ára 500 korona. Merített papíron, számozott példány 800 korona. Megrendelhető a Nyugat kiadóhivatalában.