Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 3. szám

A NYUGAT HÍREI

Köztisztviselők, magántisztviselők és egyetemi hallgatók köréből egyre sűrűbben fordulnak hozzánk azzal a kéréssel, tegyük lehetővé számukra, hogy a Nyugatot anyagi viszonyaikhoz mérten olcsóbb áron kaphassák. A szerkesztőség méltányolva annak a régi kapcsolatnak értékét, mely a Nyugatot másfél évtized óta a művelt magyar középosztályhoz fűzi, megegyezett a kiadóhivatallal, hogy a fenti foglalkozású kategóriák külföldi minta szerint a következő kedvezményben részesüljenek:

Minden köztisztviselő, magántisztviselő, vagy egyetemi hallgató, aki a Nyugat részére ösmerősei körében legalább öt új előfizetőit szerez mindaddig, míg az előfizetések fennállanak, a maga számára egy ingyenpéldányra tarthat számot.