Nyugat · / · 1923 · / · 1923. 1. szám · / · Kosztolányi Dezső: Régi, titkos éj

Kosztolányi Dezső: Régi, titkos éj
IV.

Stefi gróf harmincegy éves.

Nemrégiben érkezett a görög s kisázsiai partokról, de csak rövid időre, újév tavaszán tovább utazik Wesselényivel, a művelt nyugatra, hogy a magyart pallérozza.

Lecsapott kürtő kalpagban, felleghajtó köpenyben, kalandos nyakkendő csokorral ballag a Hatvani utcán egy mágnással, ki prémes bundájába burkolózik. Angolul csevegnek.

Ő azonban a szót hirtelen honi nyelvünkre fordítja, melyet töredezve ejt még, mondatait erős neologizmusokkal vegyíti, minthogy híve ama széphalmi Kazinczy Ferencnek is, ki hét évig raboskodott császári börtönökben.

- 1822 december 3l - szól morcolva bozontos szemöldökét - azt hiszem nevezetes dátum lesz számunkra. Ma nyújtom át a lóversenyről szóló tervezetemet, mely, remélem, Nemzetiségünk üdvére válik. Talán valóban új év kezdődik.