Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 11. szám · / · Lakatos Péter Pál: VERSEK

Lakatos Péter Pál: VERSEK
VII.

Mosoly vánszorgott arcomra,

mint valami rongyos, piszkos vándor
fáradtan, vonszoltan.
Én mégis felpompáztam szememet
az öröm tisztaságával és szívemet
a jóleső meleg bágyadtságával.
Szomorúságomat ismeretlen messzeségbe
küldtem. Sóhajomat a felhőkbe takartam
és a szágúldó szélbe, mely pehelyként
hajtja a felhőket.

Mosoly vánszorgott arcomra és Én
nem tudom, mért az én arcomat
választotta hűs pihenésnek.
Nem tudom, honnan jött. Nem tudom
ki küldte.

Vagy talán Te néztél a szemembe
Kedvesem?