Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 9. szám

A NYUGAT HÍREI

A Nyugat a legközelebbi számát Király György emlékének szenteli.

A Nyugat avval a tervvel foglalkozik, hogy két Ady-számából új kiadást ad. Erről bővebben a Nyugat mai hirdetése tájékoztatja olvasóinkat.

Déri Tibor verskötete «Ló, búza, ember» címen legközelebb megjelenik. A könyvből 100 amatőrpéldány is készül, szerző aláírásával, 3 nagy oktáv íven, famentes papíron, Bernáth Aurél színes borítékrajzával. Az amatőrpéldány ára 200 korona lesz. Aki a Nyugat olvasói közül a könyvre igényt tart, az előfizetési összeget szíveskedjék a Nyugat kiadóhivatalába csekklapon beküldeni.