Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 5. szám · / · FIGYELŐ

BÁLINT ALADÁR: CSERNA ANDOR, BEETHOVEN-BREVIÁRIUM

Sacelláry kiadása.

Cserna Andor már eddig is figyelemreméltó, hasznos tevékenységet fejtett ki a zenei kultúra kiszélesítése körül, újabb műve ugyancsak a zenekedvelő nagyközönség számára íródott. Tájékoztató, oktató könyv, mely kevésbé fontos adatok kipuhatolását, részletkérdések tisztázását mellőzve, Beethovent az alkotásaiban rajzolta elénk.

Inkább lexikális mű. Közli leveleinek fontosabb kitételeit. Mintha lángok lobognának a mindennapos dolgok felett, messzire világító szavak, mondatok magasodnak ki e levéltöredékekből. Majd Beethoven életének nevezetesebb dátumai sorakoznak elénk. Az író foglalkozik a zeneköltő szerelmi életével is és tisztázni óhajtja, ki rejtőzött a «halhatatlan szerelem» jelzője mögött. Rövid életrajzi adatok közül Beethoven kortársairól, külön fejezetben ismerteti a mester magyarországi vonatkozásait, sőt foglalkozik Homéroszhoz való kapcsolatával is. Természetesen az alkotások ismertetését helyezi előtérbe és esztétikai méltatásukon felül a műfajok szerint külön-külön táblázatba is foglalja az opusokat, még pedig időbeli sorrendben. Cserna Andor majdnem hatszáz oldalas vaskos kis könyve remélhetően még jobban kimélyíti Beethoven kultuszát, közelebb viszi a hallgatót az alkotó mesterhez és közelebb azokhoz a művekhez, melyeket oly gyakran hall anélkül, hogy igazán hallaná őket.