Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 5. szám · / · SZABÓ LŐRINC: AZ ERETNEK TRAGÉDIÁJA

SZABÓ LŐRINC: AZ ERETNEK TRAGÉDIÁJA
I.

Deodatus abbé előintelme:

Az Úr, kit mindig és sohase látunk,
életteremtő örök Rombolás.
Pallosvivő, kit rettegve imádunk:
szivét nem árnyékozza változás.
Igazság-arca iszap és korom,
Kegyelem-arcát fátyolozza hit;
nap-térdein nyugszik az irgalom
s a bűn nyögi borzalmas talpait.

(Orgonaszó)

Chorus.

S a bűn nyögi borzalmas talpait.