Nyugat · / · 1922 · / · 1922. 2. szám

KOVÁCS MÁRIA: PANASZ

Az éjszaka rossz keresztjére fölszögeztettem
és szétszaggatott ajkaim rongyait megfestette az epe.

Miért?

Megváltani jöttem és elhoztam nékik az én Istenemet
és az én Istenemnek fegyvereit, tüzeit és ragyogó Igéit.

A halottak szemeit fölcsókolni jöttem
s hogy az elesetteket és bénákat járni tanítsam
és a föld mívelőit magot vetni
a rothadó szemétrakásokat fölgyújtani
és az én Atyámnak tüzeibe olvasztani
a királyok törvényeit.

A lélek nevében keresztelni jöttem a pogányokat
és küldetésem itt az éjszaka rossz keresztjén
elvégeztetett.