Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 13. szám · / · Figyelő

Pataki József: Hegedűs Gyula könyve

A Vígszínház huszonöt éves jubileuma alkalmából Hegedűs Gyula "Emlékezések" címen könyvet írt az elmúlt huszonöt esztendőről.

A könyv nem akar a Vígszínház rendszeres története lenni. Szubjektív természetű feljegyzések foglaltatnak benne élő és elhalt pályatársakról, írói és színészi sikerekről, igazgatókról, közönségről, kulissza mögötti dolgokról. Az illusztris szerző szántszándékkal kerülte még a látszatát is annak, hogy könyve tudományos színezetű könyv legyen. És mégis! Aki végigolvassa az "Emlékezések"-et, kénytelen azt mondani, hogy e könyvben benne van az egész Vígszínház s benne van az elmúlt huszonöt esztendő!

Minden valamire való színésznek megvan az a törekvése, hogy a maga művészi egyéniségét valamiképpen az utókor számára is hozzáférhetővé, ismeretessé tegye. Az egyik rendszerbe igyekszik foglalni művészi elveit, a másik kiválóbb szerepeiről ír tanulmányokat, a harmadik naplót vezet stb., stb. Mindez - sokszor talán ösztönszerűleg - a pillanatnyi jelennek szóló, tehát múlékony hatású színpadi munka kiegészítésére, megörökítésére történik.

Az "Emlékezések"-ben Hegedűs Gyula művészi egyénisége van megörökítve.

Hegedűs a színjátszás valamennyi készségével gazdagon van felszerelve, de - csekély ítéletem szerint - leghatalmasabb színpadi fegyvere mégis nagyszerű beszélő készségében rejlik. Hegedűs, bár mimikusnak is kiváló, elsősorban mégis a beszéd művésze.

Nos, a kitűnő beszédművész most megjelent könyvében sem tagadja meg magát. Ő itt is az, ami a színpadon. Ha az "Emlékezések"-et olvassuk, voltaképpen nem is könyvet olvasunk, hanem Hegedűs Gyulát halljuk beszélni. Nem író és olvasó áll itt egymással szemben, hanem (ahogy a régi magyarok mondották) egy "vidám társalgó" kellemes csevegésében gyönyörködünk.

A könyv megjelenésével igen sokat nyert a magyar színészeti irodalom. Hiszen ez a könyv maga Hegedűs Gyula!