Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 5. szám · / · Szabó Lőrincz: Shakespeare szonettjeiből

Szabó Lőrincz: Shakespeare szonettjeiből [+]
CXIX.

A SZIRÉNEK könnyéből ittam én:
gyilkos italt pokoli poharakban,
reményem kín volt és kinom remény
s a játékban mindig vesztes maradtam.
Azt hittem: nem volt ily boldog soha
szívem - s mily rút bünök prédája lett!
Mi űzte szemem űzni tétova
útvesztőkön őrült lázképeket?!
Oh, átkok üdve! te vagy mesterem:
a jó bajok tüzében edzve j o b b lesz
s ha ujraéled a holt szerelem,
szebb, mint előbb, erősebb és nagyobb lesz.
Megtértem, a sok balga bú után
háromszoros szerencse várt reám.

 

[+] * Shakespeare szonettjeinek új fordítása, mint a "Nagy Írók - Nagy Írások" sorozat egy kötete, húsvét előtt jelenik meg a Genius kiadásában.