Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 3. szám · / · Figyelő

Móricz Zsigmond: A világ ítélőszéke előtt

Miért is tudjanak rólunk valamit? Sem utóda, sem boldog őse, sem rokona, sem ismerőse nem vagyunk senkinek.

Mit tudjon rólunk a versaillesi konferencia? Milyen asszociációk s minő asszonanciák keljenek egy nyugateurópai emberben a szép és büszke, a drága, édes magyar név hallatára?

Szomorú magára maradottságában boldog sejt aki voltunk. Jaj nekünk, ha érdeklődni kezd irántunk, mint az indus és afrikai exotikumok iránt, ha körülnéz köztünk s tudományosan feldolgoz: a font és a frank!

A távol Ázsia?... Igaza volna e könyvnek, hogy "Das ist Asien in den Park der europäischen Romantik hinüberzaubert"...?

Voltak pillanatok, mikor végínségben már Ázsia felé fordult tekintetünk s onnan vártuk a végső, histórián túli segélyt: s tőle kapnánk végső közösségül rabszolgai nyomorát?

Hogyan? a Sors arra jelölt ki a bérces avargyűrűben, hogy évezreden át tehermentesítsük Kelet felől Nyugat kultúráját s hogy most mi pótoljuk számára a veszendőbe menő ázsiai gyarmatokat?

A magyar kultúra, ami: van!... fel fogja világosítani Európát afelől, hogy: vagyunk!

De ki és mi fogja koncentrálni a magyarok erejét hogy: legyünk!

*

Egy könyvet kaptam külföldről, címe: "Das verwundete Land", s ennek kitűzött célja éppen az, hogy Romain Rollandot, illetve az átlagkultúrájú nyugatit felvilágosítsa felőlünk. Figyelmet akar ébreszteni e "merkwürdiges Land" iránt. "Erinnerung vergessener Menschen in einem vergessenen Lande."

Mindenki azt s annyit ad, amennyi benne van. Ebben az íróban sok tanultság, sok szellemesség, nem közönséges írói készség s elviselhetetlen arrogancia van. Voltairenek joga volt rá, hogy sebekbe belevájkáljon, történelmi alakokat piedesztáljukról leszállítson, élet nagy eseményeit filozófiai magasságukból a fogmosás közelségébe rántson, de erre nemcsak bátorságot és lehetséget, de talentumot is kell örökölni.

Nem baj, hogy ez a könyv megjelent, mindegy. Nem órák kérdése a jövő, de századoké. A magyarság Európában kétezer év alatt alakult egy ethnossá. Politikai fordulatok megnehezítik talán a fejlődést, de egy néptömböt nem a politika, csak természeti erők szüntethetnek meg.

Hogy ez az idő mikor jön el, ma még semmi jele: a magyar nép dolgozik, s míg dolgozik: él.

Erejét életre koncentrálja: az Erő rendeltetése.