Nyugat · / · 1921 · / · 1921. 3. szám

Szerb Antal Kristóf: Ballada

A parkra hűvösült immár az este,
hogy Horand búcsút vett a társaságtól,
a hattyúk a tó pajzsos kerületjén
aludni úsztak csendes víziházba.

És már álmos volt merre ment az út,
sehol sem volt egy szentjánosbogár sem.
A tenger partján rőt fáklyásmenetben
más tengerekről érkezett dereglyék

matrózai holdasan énekeltek,
míg hosszúlábú láthatatlan őrök
söpörték zúgva a park útjait.
Sötét rongyot teregettek az égre.

A toronyban virrasztott már a mécses
s a temetőben a torony körül
az egyik sírból meztelen kar nyúlt ki,
hogy felmutassa, aki anyagyilkos.

De Horand mégis felment a toronyba
(és jól bezárta lent a templomajtót
kardját leszúrta a kapu elébe)
és belépett vén könyvei közé.

Szobájában tíz hosszú gyertya állott
és karszéke előtt nagy medvebőr,
a kemencében nyáron is tűz égett
és nem volt ablak a toronyszobában.

És jöttek meghajolva mind a könyvek
és tollak száguldtak sárgult papíron,
fehér könnyel könnyeztek el a gyertyák
s a képek néha leszálltak a falról.

Kint óriás fekete vasfazékban
száraz tűzön főzték az éjszakát,
Horand vállára szálltak már az órák,
fehér patkány táncolt az asztalon.

És lassan mind alátűntek a gyertyák.
Kint sárga szél fújt mindent sivatagra
és azt mondják, hogy akkor éjszaka
a síkságra feküdtek nagy hegyek.

Horand az alsó csontvárosra gondolt
hol már meguntak járni a hiénák,
miközben immár az utolsó gyertya
halálát fáradt eksztázisban égte.

Mert ha Horand akkor tudhatta volna,
hogy elközelgett a végzetes óra,
térdenállva kért volna életéért
kis kápolnában csodatévő Szűzet.

De nem tudta s az óra elközelgett,
míg döghalált halt az utolsó gyertya
és sötétséget hintett a szobába,
aki kilépett a kemence-hátból.

Horand két karját kapkodón kitárta
valami titkos segítő után,
de hiába, torkára folyt a fojtás
és végighullt az óriás medvebőrön.

És a tornyon betellett a varázslat.