Nyugat · / · 1920 · / · 1920. 17-18. szám · / · Walt Whitman: A vihar büszke zenéje

Walt Whitman: A vihar büszke zenéje
2.

Jőjj előre, oh Lelkem, a többi hadd nyugodjék,
Figyelj - ne csüggedj! - feléd áramlanak,
Az éjt megszakítva hálószobámba tértek,
Neked táncolnak és énekelnek, óh, Lélek!

Ünnepi dal!
A vőlegény és menyasszony kettőse, - nászinduló,
Ajkuk a szerelemé, szivük a szeretőké, csordultig telve szerelemmel,
Piruló orcák, illatszerek, - körülrajongó kiséret, mindenütt baráti tekintetek, fiatalok és öregek,
S körülöttük a fuvolának tiszta szólama és a hárfa zengő éneklése lebeg.