Nyugat · / · 1920 · / · 1920. 15-16. szám

HIBAIGAZÍTÁS

A Nyugat előző számában Babits Mihály «Dante hat soráról» szóló fejtegetésében foglalkozott Szabó Lőrincnek a második sorra ajánlott variánsával is. Az idézet, melyből nyomdai elnézés folytán az állítmány kimaradt, kiigazítva így hangzik:

«Eljött az óra, mely a bús
szivét szelíd honvággyal átitatja...»