Nyugat · / · 1920 · / · 1920. 11-12. szám

A NYUGAT HÍREI

Tihanyi Lajos, a kiváló festőművész megrajzolta és sokszorosította Ady Endre arcképét. A kitünően sikerült reprodukcióból számozott és számozatlan példányok kerülnek forgalomba, az előbbiek ára 120 kor., az utóbbiaké 60 korona. A reprodukciók kaphatók a Nyugat kiadóhivatalában.

A teljes jövedelmet az Ady-szobor alapjára ajánlotta fel a művész.