Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 16-17. szám

LACZKÓ GÉZA: Là-BAS!

Joris Karl Huysmans (1848-1907), egy holland művészcsalád sajra, ez a nagyító alatt finoman, pontosan festegető, vívódó lelkű francia író másfél évtizedes munkásság után szakít a realizmussal, amelynek mogorva, botlató útján a Soirées de Médan-ban megjelent Sach au dos-val indult el s az A reborus-an (1884) új műfajt teremt: az ideál-szomj epesztette modern érzékeny lélek tanulmányát. Az En rade-ban (1887) visszacsap még egyszer az elhagyott realizmus pesszimista köd-borította sivár aquicumába s az En reoute!-ban (1895) már megtért katolikus. E kettő közé helyeződik a Là-bas! (1891) című regény. A távoli, kopasz, lila csúcsokról leereszkedő vándora az emberi létnek, mielőtt a dóm-oszlopokhoz hasonló fenyők alatt a szemben lévő hegymeredélyen a misztikusok ösvényét taposná fölfelé, fájdalmasan táguló tüdővel, de tisztuló fejjel, a keresztet hordó orom felé esengve - megpihen ide lenn a szörnyű völgyben, a sátánosok között.

Bővebb magyarázat nem is kellene hozzá, hogy persze a magyar kiadó, aki fehér kenyeret és egészséges húst csak elvétve szolgál fel kifőzőjében, mert elsősorban kaviár-szeleteket gyárt, pont ezt a regényt fordítatja le. De hiszen megszokhattuk már, hogy Pierre Louys-tól csak az Aphroditét szabad magyarul olvasnunk és a Fél szűzek a nemes intenciót magyarázó előszó nélkül jelenik meg nálunk. A magyar kiadónak rögeszméje újabban, hogy csak az a magyar könyv érdekli a magyar olvasót, amely vaskos disznóság vagy vaskos disznóság hámozható ki belőle. Nos, ez az utóbbiakhoz tartozik a Là-bas! is s aki ezt fordítja le, nagy erkölcsi felelősséget vesz magára. Hogy miként értelmezi a felelősséget Kállay Miklós, aki a "Kultúra" cég számára Ott lenn címmel fordította le Huyesmans regényét, mindjárt meglátjuk. Előbb pár szót a regényről s a már mondottakért és a következőkért most kérek bocsánatot, hogy nem vagyok hajlandó az impresszionista ossziánkák s egyéb gyurik és bélák homályban tapicskoló, befelé remegő ön-sikoly stílusában írni, bár tudom, ezzel azt kockáztatom, hogy - megértenek.

 

I.

II.