Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 16-17. szám · / · Babits Mihály: REGGELI TEMPLOM

Babits Mihály: REGGELI TEMPLOM
A lecke.

Falát oszlopokkal emelem,
tűrjetek csak, jámbor oszlopok:
Ki a legtöbb terhet türi lenn,
tartja leginkább a templomot.

Fenn tizenkét vén Apostolok
- bő redők és szent, komoly színek -
hirdetik, hogy nem okos dolog
bűnben halni meg.

Térdepelni intenek kemény
stációk,
áll a szószék, magas lépcsején,
zengnek harsány prédikációk.

De a padsor ott köröskörül
lobogókkal szinte elröpül.
Drága zászló, máriás!
Drága ének, csengő, áriás!