Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 11. szám · / · FIGYELŐ · / · FENYŐ MIKSA: POGÁNY JÓZSEF: NAPÓLEON · / · KÁZMÉR ERNŐ: ROMAIN ROLLAND: MICHELANGELO

KÁZMÉR ERNŐ: ROMAIN ROLLAND: MICHELANGELO
4.

R o l l a n d fényes művészetének sugarai éppen a milieurajzban éri el a francia irodalom azon gyökereit, amelyekből a modern kritika kinőtt, ami annál is jelentősebb, mert a francia kritika és művészettörténet a XIX. század folyamán Staelné és Sainte-Beuve módszerein át Taineig fejlődött és Teinetől Rollandig az utat csak Faguet és Barres jelezhetik. S minden őt megelőző és aktív kritikustól, esztétikustól éppen abban különbözik Rolland, hogy ő maga keresi ki a reá legnagyobb hatást gyakorló szellemet, csak olyannak munkái át keresi az élet és emberábrázolás, aki nagyszerű értékei mellett is erős, biztos, drámai perspektívában állítható életű.

Ilyenek: Beethoven, Tolsztoj és Michelangelo.