Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 11. szám · / · FIGYELŐ · / · FENYŐ MIKSA: POGÁNY JÓZSEF: NAPÓLEON · / · KÁZMÉR ERNŐ: ROMAIN ROLLAND: MICHELANGELO

KÁZMÉR ERNŐ: ROMAIN ROLLAND: MICHELANGELO
3.

Igen sokan foglalkoztak már Michelangelo életével, így De Quincy, Charles Blanc, Mezieres, John Addington, Symmomds - kortársai közül: Vasari, Francisco da Hollanda és Benvenuto Cellini, - de egyedül Symmomdst kivéve, senki sem vette észre, hogy verseiben mennyire benne van egész élete, egész lelke. A Davidból, a Mózesból és az Éjjelből a valószerű megfigyelő-képesség segítségével Rollandnak sikerült Michelangelo művészi hatása minden képzelhető lehetőségéig eljutni, művészi fejlődését a legszembetűnőbben kidomborítani, de a versek, a levelek feltárták előtte a kort, melyet a Ravennában pihenő Dante tudott volna csak Michelangelohoz méltóan megénekelni s amely kor Ghibertit adta, Luca della Robbiának pedig az igazi krisztianizmus szellemét, Donatello előtt feltárta az anatómiát, Brunellesconak az architektúrát, fra Angeliconak a Szűz ihletéből fakadó művészetet és Savanarolának a mártíromságot.