Nyugat · / · 1919 · / · 1919. 4-5. szám · / · Pintér Jenő: Az Ady-irodalom

Pintér Jenő: Az Ady-irodalom
1915.

A Budapesti Hírlap izgató cikkei Ady Endre és a nyugatos írók ellen a hazafiság és jó erkölcs nevében. Rákosi Jenő Dunántúli álnév alatt és - ő jelzéssel írja támadó cikkeit: 286., 288., 292., 307., 308., 312., 315. szám. A torzsalkodásban részt vesznek többek között a Világ, Nyugat, Új Nemzedék, Élet, Magyar Kultúra, Kolozsvári Hírlap. A vitázók: Ady Endre, Andor József, Babits Mihály, Csizmadia Sándor, Fenyő Miksa, Ignotus, Jászi Oszkár, Lendvai István, Mariay Ödön, Milotay István, Móricz Zsigmond, Nagy Lajos, Rákosi Jenő.

Andor József: Kultúránk válsága

Élet, 1915. évfolyam

A költői vezetés már kikerült Ady Endre és azon társai kezéből, akiket magyarságuk és talentumuk erre predesztinált. A szükségszerű forradalom olyan útra terelődött, amely a sajtóhatalmi tényezők révén kultúránk szomorú válságát jelenti. Mielőtt Ady Endre költészetét egész teljességében átültethettük volna a hazai talajba, rávetették magukat idegen kezek. Követői pedig megtöltötték a kiváló tehetségű költő formáit frivol szabadossággal, perverz erotikával, destruktív negációval.